Dit betekent Prinsjesdag 2020 voor het mkb

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2021. Bent u ondernemer in een bv, dan betaalt u in 2021 een lager tarief aan vennootschapsbelasting in de eerste schijf. MKB bedrijven in de industrie betalen vanaf 2021 een CO2 heffing. Dit verandert er nog meer in 2021 voor het mkb.

1. Dubbel voordeel vennootschapsbelasting bv’s
2. Coronareserve vennootschapsbelasting
3. Geen belasting over Coronaregelingen
4. Compensatie transitievergoeding
5. CO2-heffing voor industrie
6. Verruiming vrijstelling scholingskosten
7. Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast
8. Tarief Innovatiebox stijgt
9. Inkomstenbelasting over vermogen
10. Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb
11. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030
12. Investeringsaftrek begrensd door samenwerkingsverband
13. Overdrachtsbelasting stijgt en daalt
14. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd
15. Verdubbeling verlof en eerder met pensioen

1. Dubbel voordeel vennootschapsbelasting bv’s
Voor uw besloten vennootschap (bv) betaalt u in 2021 minder vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf gaat 1,5% omlaag, van 16,5% naar 15%. Daarnaast verschuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens in 2021 van 200.000 euro naar 245.000 euro. En in 2022 naar 395.000 euro. Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

2. Coronareserve vennootschapsbelasting
Als uw bv of nv in 2019 winst gemaakt heeft en u in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag u bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stelt u de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve verrekent u met het verliesresultaat over 2020. U kunt zo over meer liquiditeit beschikken.

3. Geen belasting over coronaregelingen
Als u subsidie ontvangen heeft via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoeft u over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op uw toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag.
Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van 1.000 euro die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

4. Compensatie transitievergoeding
Stopt u met uw bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heeft u personeel? Dan heeft u vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. Deze compensatie geldt ook als uw bedrijf moet sluiten door uw overlijden.
Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijgt u sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die u betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet u de aanvraag wel voor 1 oktober 2020 indienen bij het UWV.

5. CO2-heffing voor industrie
Vanaf 1 januari 2021 komt er een heffing op de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, voor de industrie. Deze heffing is het verschil tussen het basistarief van 30 euro per ton min de EU-ETS marktprijs (ofwel, het European Emissions Trading System, het grootste handelssysteem voor broeikasgas CO2). Het basistarief wordt tot en met 2030 ieder jaar verhoogd met 10,56 euro.
De CO2-uitstoot van uw bedrijf verminderen? Bekijk onze tips en maak gebruik van de nieuwe subsidie SDE++. Deze opvolger van de SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en CO2-reductie.

6. Verruiming vrijstelling scholingskosten
Volgt uw werknemer scholing binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaalt u hierover geen loonheffingen. Een gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers voor een door de Belastingdienst aangegeven doel, zoals scholing. Deze vrijstelling geldt ook voor ontslagen werknemers of werknemers waarvan u binnenkort afscheid gaat nemen.
De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidig werk. Denk bijvoorbeeld aan omscholing van een financieel medewerker bij een bank naar docent als onderdeel van een sociaal plan. Niet opgenomen scholingsbudgetten kun je hier ook voor gebruiken.
De verruiming gaat waarschijnlijk in 2021 in.

7. Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast
Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling geeft u onbelast vergoedingen aan uw werknemers. Voor 2020 is deze vrije ruimte vanwege de coronacrisis 3% in plaats van 1,7% voor de loonsom tot 400.000 euro. In 2021 daalt de vrije ruimte van de loonsom boven 400.000 euro van 1,2% naar 1,18%. Benut de extra ruimte die u in 2020 nog hebt om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan uw medewerkers. Of voor hulpmiddelen zoals meubels en computeraccessoires zodat een werkplek thuis aan arbo-eisen voldoet.

8. Tarief Innovatiebox stijgt
Heeft u innovatieve activiteiten, waarop u winst maakt? Dan kunt u dat deel van de totale winst tegen een lager Vennootschapstarief onderbrengen in de Innovatiebox. Dit lagere tarief stijgt met 2%, van 7% in 2020 naar 9% in 2021. De rest van de winst valt onder het reguliere tarief van 15% over de eerste 245.000 euro en daarboven 25%.
Voorwaarde aan de innovatie is dat u gebruikmaakt van de WBSO-regeling of een octrooi of buitenlands patent hebt.

9. Inkomstenbelasting over vermogen
Met de Wet aanpassing Box 3 wil het kabinet in 2021 belasting over spaar- en beleggingsvermogen aanpassen. Het heffingsvrije bedrag is nu nog 30.846 euro en wordt verhoogd naar 50.000 euro. Voor partners is dat gezamenlijk 100.000 euro.
Over een fictief rendement op resterend vermogen, in de volksmond vermogensrendementsheffing genoemd, wordt belasting geheven. Voor de berekening van dit fictieve rendement bestaat een schijventarief. Daarin wordt er van uitgegaan dat een hoger vermogen meer rendement oplevert. Het tarief op het fictieve rendement stijgt naar verwachting met 1% van 30% in 2020 naar 31% in 2021. Een beperkte verhoging waarmee het kabinet de verhoging van het heffingsvrije bedrag compenseert.

10. Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb
Verschillende sectoren zijn hard op zoek naar arbeidskrachten, maar kunnen deze moeilijk vinden. Het gaat daarbij ook om werknemers die aan de slag kunnen voor de klimaat- en energietransitie. Daarom stelt het kabinet in 2021 37,5 miljoen euro beschikbaar voor 10.000 omscholingstrajecten in het mkb. Per traject kunt u als werkgever 3.750 euro subsidie krijgen. Dit is 50% van de gemiddelde kosten van een omscholingstraject voor een werknemer. U betaalt als werkgever de overige 50% dus zelf.

11. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030
Bent u van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor uw bedrijf of privé? Dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van 100 miljoen euro met nog eens 100 miljoen euro, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

12. Investeringsaftrek begrensd door samenwerkingsverband
Participeer of onderneemt u naast uw eigen bedrijf ook in een vennootschap onder firma of maatschap? Dan wijzigt er iets in de berekening van jouw recht op KIA. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming, wordt uitgegaan van het investeringsbedrag van die betreffende onderneming. Niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van u als belastingplichtige samen.

13. Overdrachtsbelasting stijgt en daalt
Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaalt u overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt u als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als u een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als u bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.
Tip! Zit u vlak voor de overdracht van een pand? Kies dan het overdrachtsmoment zorgvuldig, door bovenstaande wijziging in overweging te nemen. Een adviseur kan u hierbij helpen.

14. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd
Over het inkomen uit uw onderneming betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat u de aangifte Inkomstenbelasting heeft ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

15. Verdubbeling verlof en eerder met pensioen
Faciliteer u het vervroegd pensioen van uw werknemer, dan betaalt u een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) heffing. Er komt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werknemers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in zware beroepen. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid een bedrag ineens uit te laten keren op hun pensioendatum.

Daarnaast kunnen werknemers vanaf 2021 100 in plaats van 50 weken verlof sparen. Dit verlof kunnen werknemers gebruiken om eerder te stoppen met werken of tussendoor verlof op te nemen. Dat kan ook voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg. Hiermee heeft u meer ruimte om de werknemers extra verlofmogelijkheden als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te bieden.
De versoepeling van de RVU-heffingen en verlofsparen gaat waarschijnlijk op 1 januari 2021 in. De regeling voor een bedrag ineens gaat per 1 januari 2022 in.

Bron: Kamer van Koophandel

#BLACadviseurs #accountant #hoorn #prinsjesdag

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën