Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden zijn de regels, die gelden bij een overeenkomst. Bijvoorbeeld als uw klant bij u een product koopt of een dienst afneemt. Door algemene voorwaarden op te stellen bij een overeenkomst, is het voor uw klant duidelijk hoe het onder meer zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen.

Waarom algemene voorwaarden?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Uw klanten weten waar ze aan toe zijn en u kunt de risico’s, die u als ondernemer loopt, verkleinen.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Belangrijke punten, die in de algemene voorwaarden staan zijn bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid. Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld reparatiekosten of vervangingskosten) en indirecte schade (bijvoorbeeld waterschade bij brand). U mag nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt uw aansprakelijkheid wel beperken met uw voorwaarden.
  • Betalingstermijn. U mag zelf een redelijke betalingstermijn voor consumenten bepalen. Die zet u in de algemene voorwaarden. Voor bedrijven en de overheid geldt een wettelijke betalingstermijn. Wilt u een kortere, of juist langere, betalingstermijn gebruiken? Dan moet u dit vastleggen in uw algemene voorwaarden. U kunt het ook afspreken in een contract.
  • Eigendomsvoorbehoud. Als u een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden zet, blijven de goederen van u totdat uw klant heeft betaald. U kunt dan bijvoorbeeld uw goederen terugeisen als de klant failliet gaat.
  • Garantie. Uw product moet doen wat het belooft. Uw koper heeft een wettelijke garantie. In uw algemene voorwaarden kunt u informatie over bijvoorbeeld extra garantie zetten. Of de duur van de garantie. U kunt in de algemene voorwaarden de wettelijke garantie op uw product niet beperken.

Algemene voorwaarden wijzigen en vernietigen

Er zijn regels voor het gebruik van algemene voorwaarden. U moet bijvoorbeeld uw klant duidelijk informeren over de voorwaarden. Ze moeten redelijk zijn en u mag ze niet zomaar wijzigen. Doet u dit wel dan kan uw klant de algemene voorwaarden vernietigen. Dan zijn ze ongeldig.

Algemene voorwaarden voor webwinkels

Als u via internet producten verkoopt aan consumenten dan moet u bepaalde algemene voorwaarden duidelijk op uw website zetten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een checklist om te controleren of u aan de regels voldoet.

Tips voor het opstellen van algemene voorwaarden

Schrijf duidelijke taal

Uw algemene voorwaarden moeten duidelijk te begrijpen zijn voor uw klanten. Als u vooral in Nederland zaken doet, schrijft u ze dus in het Nederlands. Voor internationale klanten kunt u een vertaling maken.

Gebruik een model

Het opstellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren. U kunt ze zelf opstellen, waarbij u verschillende modellen kunt gebruiken. U kunt hiervoor een juridisch adviseur inschakelen. Er zijn verschillende modelteksten voor algemene voorwaarden te vinden bij brancheorganisaties of andere aanbieders van maatwerk- en voorbeeldcontracten.

Check of u algemene voorwaarden van uw branche- of beroepsvereniging moet gebruiken

Als u lid bent van een branche- of beroepsvereniging kunt u verplicht zijn om specifieke voorwaarden te gebruiken. Bij de SER staat een overzicht van consumentenbranches met standaardvoorwaarden, die leden moeten gebruiken.

Deponeer uw algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden kunt u laten bewaren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat heet deponering. Dit is niet verplicht, maar is wel handig. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over.

Houd uw voorwaarden actueel

Het is raadzaam uw voorwaarden jaarlijks na te kijken of alles nog klopt.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Kamer van Koophandel

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën