logo

Maandelijkse archieven: november 2020

De tarieven in de inkomstenbelasting box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Dit is begonnen in 2019. In 2021 gaat het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 68.507, van 
Lees meer
Om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek moet u rekening houden met het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen. Het geven van de opdracht, de ondertekening van de offerte in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als het bedrag 
Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2020 bedraagt deze vrijstelling € 103.643. Deze vrijstelling kan onder bepaalde voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Voorwaarde is dat de geschonken bedragen uiterlijk in het 
Lees meer
Als u op dit moment veel spaargeld in box 3 heeft, dan kunt u overwegen om een Spaar BV of een open fonds voor gemene rekening op te richten om daar vóór 31 december 2020 uw spaargeld in te storten. 
Lees meer
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen. Bovendien worden de belastingschijven verlengd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om de winst uit uw BV te plannen. De tarieven van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren zien 
Lees meer
Wilt u vooraf zekerheid over de hoogte van uw accountantskosten? Op onze website kunt u uw persoonlijke offerte berekenen, zonder verdere verplichtingen. Wij kunnen u een scherpe, vaste prijs aanbieden voor het verzorgen van uw administratie, jaarrekening en belastingaangiften. Zo 
Lees meer
Ook dit jaar wijzen wij u op de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel wat uw nog resterende vrije ruimte is en bekijk of zaken die u in 2021 wilt verstrekken nog in 2020 kunnen worden verstrekt. De vrije ruimte die 
Lees meer
Het tarief van de box 2 heffing (dividendbelasting) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Als u een dividenduitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een “excessieve” lening bij uw BV, kan het voordelig zijn om deze dividenduitkering 
Lees meer
In de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting wordt het tarief in 2021 verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Dit geldt voor inkomens tot € 68.507. Ook in de vennootschapsbelasting daalt het lage tarief in 2021. Over de eerste 
Lees meer
Als u nog dit jaar een lijfrente koopt of u stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht dan heeft u een extra aftrekpost. Dit geldt alleen als er sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Bovendien mag u aan het begin 
Lees meer