Meer tijd om Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) aan te vragen

De TOZO is de regeling voor ondernemers, die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum is gedaald. Vanaf 1 februari 2021 kan de TOZO met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De TOZO kan worden aangevraagd vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag.  Als u bijvoorbeeld een aanvraag doet op 15 februari 2021 dan kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. Hierdoor is er meer tijd om te bepalen of een TOZO-uitkering nodig is. De terugwerkende kracht van de aanvraag is mogelijk tot 1 april 2021. Vanaf 1 april 2021 kunt u met een nieuwe aanvraag een TOZO 4 uitkering aanvragen.

Uitstel terugbetalingsverplichting TOZO-lening

Veel zelfstandig ondernemers, die een TOZO-lening zijn aangegaan, zijn niet in staat om vanaf 1 januari 2021 of direct na het aangaan van de lening aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Hierdoor is de terugbetalingsdatum met maximaal zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2021. Het uitstel geldt voor alle zelfstandig ondernemers die vóór 1 januari 2021 de TOZO-lening zijn aangegaan. Voor de zelfstandig ondernemers die na 1 januari 2021 de TOZO-lening zijn aangegaan, geldt dat zij niet direct hoeven terug te betalen, maar pas op 1 juli 2021. Ook wordt de looptijd voor alle TOZO-leningen met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Er wordt over de periode januari 2021 tot en met juni 2021 geen rente opgebouwd. Deze regeling is 26 januari 2021 in werking getreden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Rijksoverheid

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën