logo

Maandelijkse archieven: november 2021

U kunt uw zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen tegen een tarief van maximaal 43%. Uw kosten moeten wel boven de drempel uitkomen. Ga na of u nog voor het einde van het jaar zorgkosten moet maken, zodat 
Lees meer
In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor het privégebruik van goederen en diensten, die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de BTW terug, 
Lees meer
De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 éénmalig verhoogd met € 1.000 in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het 
Lees meer
Denk na of een fiscale eenheid voor u nog wel fiscaal aantrekkelijk is. Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 245.000 winst maakt, moet u er rekening mee houden 
Lees meer
Heeft u een groot vermogen in box 3, waarbij de forfaitaire belastingdruk erg hoog uitpakt? Dan kunt u de belastingdruk verlagen door nog dit jaar een schenking of een dure aankoop te doen, die u toch al van plan was 
Lees meer
Bent u van plan dividend uit te keren? Ga na of dit wel mogelijk is. Denk hierbij aan de uitkeringstoets en balanstest. U kunt alleen dividend uitkeren indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves, die 
Lees meer
Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen dient u rekening te houden met de vrije ruimte. Benut de vrije ruimte in 2021, die is verruimd vanwege de coronacrisis. 
Lees meer
Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunt u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarnaast kunt u subsidie krijgen indien u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen 
Lees meer
Houdt uw onderneming zich bezig met speur- en ontwikkelingswerk? U kunt mogelijk WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek voor: Speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers; Kosten 
Lees meer
Leidt uw onderneming verlies in 2021? Ga na hoe u dit verlies kunt verrekenen. Een verlies uit box 1 kunt u verrekenen met positieve box 1-inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de negen volgende 
Lees meer