Eindejaarstip: Vraag loonkostenvoordeel aan

Indien u werknemers in dienst heeft met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML) dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen. Het gaat hierbij om werknemers uit de volgende doelgroep:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren per jaar. Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Let op: Ga na of uw werknemers in aanmerking komen. Indien een werknemer niet voldoet aan de verloonde uren-eis dan kunt u wellicht het aantal uren verhogen.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën