Eindejaarstip: Heeft u uw administratie op orde?

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst door de Belastingdienst wordt vastgesteld en deze zelf de verschuldigde belasting berekent.

U moet er rekening mee houden dat u de volgende gegevens in uw administratie moet hebben:

  • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
  • tussentijds gemaakte controleberekeningen;
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
  • bankafschriften;
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
  • agenda’s en afsprakensysteem;
  • correspondentie;
  • software en databestanden, computerprogramma’s en bestanden;
  • gegevens over het aantal kilometers dat u hebt gereden met een zakelijke auto, bijvoorbeeld via een rittenregistratie (indien dit nodig is, voor het vermijden van de bijtelling).

Uw administratie moet u ook bewaren. Hierbij geldt voor basisgegevens een bewaartermijn van zeven jaar, die verlengd wordt met eventueel ontvangen uitstel van de Belastingdienst. Gegevens met betrekking tot onroerende zaken moeten tien jaar worden bewaard. De overige gegevens moeten in principe ook zeven jaar worden bewaard, of korter als u hierover afspraken heeft gemaakt met de Belastingdienst.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën