Transparantere arbeidsvoorwaarden verplicht vanaf 1 augustus 2022

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het nieuwe wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen.

De werkgever moet meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten geven bij de start van een baan. Zo moeten werknemers geïnformeerd worden over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • vakantie- en verlofregelingen;
  • de plek waar het werk wordt gedaan;
  • een mogelijk recht op opleiding;
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon zoals een bonus.

Verplichte opleidingen betalen

Als de werknemer door de wet of de cao een bepaalde opleiding moet volgen, moet de werkgever deze opleiding betalen. De werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Nevenactiviteiten

De werkgever mag een werknemer niet verbieden om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever. U mag dit wel verbieden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is: de werkgever moet een goede reden hebben om nevenactiviteiten te verbieden.

Zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet de werkgever de werknemers informeren op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. De werkgever moet er meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te maken. Dit heeft vooral gevolgen als de werkgever oproepkrachten in dienst heeft.

Verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Een werknemer mag hier maximaal 1 keer per jaar om vragen.

Status wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op 12 april 2022 aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2022 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. Geplande inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 augustus 2022.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën