logo

Nieuws

De Belastingdienst gaat een brief sturen aan ondernemers die minimaal één jaar geen btw aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. De Belastingdienst gaat er dan van uit dat de onderneming is gestopt. Ondernemers die zo’n brief 
Lees meer
De wet op de vennootschapsbelasting gaat de komende jaren behoorlijk veranderen. Het tarief zal verlaagd worden, de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen worden beperkt en verliezen zullen eerder verdampen. Aan de andere kant zullen dividenduitkeringen de komende jaren hoger belast worden. In 
Lees meer
Sinds 2 juni 2019 kunnen werkgevers weer een aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren indienen voor het studiejaar 2018/2019. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student. Voor wie? De regeling geldt voor onderstaande onderwijscategorieën: Vmbo 
Lees meer
Hoe dienen reiskosten voor de omzetbelasting te worden doorbelast aan een opdrachtgever, indien deze kosten naast de vergoeding voor de werkzaamheden apart op de verkoopfactuur worden opgenomen? Stel een ondernemer verricht deels belaste – en deels vrijgestelde prestaties voor de 
Lees meer
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder de belangrijkste: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet 
Lees meer
Voor beginnende ondernemers gelden verschillende fiscale faciliteiten. Zo gelden binnen de ondernemersaftrek diverse versoepelingen van de voorwaarden voor starters. Daarnaast komen startende ondernemers onder voorwaarden in aanmerking voor een verhoging van een of meer onderdelen van de ondernemersaftrek.   Versoepeld 
Lees meer
In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim 
Lees meer
Bent u een BTW-ondernemer en komt u in aanmerking voor, of wilt u volgend jaar gebruik maken van de kleine ondernemersregeling dan is dit nieuwsartikel belangrijk voor u om te lezen!
Lees meer
Bent u ondernemer, heeft u een "stekkerauto" en wilt u thuis zonnepanelen? Lees dan onderstaand artikel om maximaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden!
Lees meer
Bedrijfsbezoeken bij 104 bedrijven leverden in 12 gevallen een vermoeden van kwaadwillendheid op. Bij meer dan de helft van de onderzochte bedrijven is er sprake van onjuist handelen. Source: Meer dan de helft onderzochte bedrijven past regels niet goed toe 
Lees meer