AWf-premie naar 0,34%

Omdat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) niet doorgaat, verlaagt het kabinet de premie voor het Algemeen Werkeloosheidsfonds (AWf). Vooruitlopend op het wetsvoorstel maakt staatssecretaris Vijlbrief de nieuwe percentages bekend.

Om de achterliggende doelstellingen van de BIK toch zoveel mogelijk te realiseren, wil het kabinet het geld dat vrijkomt door het intrekken van de BIK gebruiken om de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds voor 2021 te verlagen. De ministeriële regeling waarin deze verlaging per 1 augustus 2021 wordt geregeld, wordt nu getoetst op uitvoerbaarheid en zal het kabinet naar verwachting 24 juni 2021 kunnen vaststellen en vervolgens publiceren in de Staatscourant. Softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties kunnen dan tijdig hun systemen aanpassen.

De AWf-premies worden, als staatssecretaris Vijlbrief het voorstel door de Kamer krijgt, als volgt vastgesteld:

  • De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%.
  • Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën