logo

Nieuws

Ga na of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. De dividenduitkering valt in 2022 en 2023 nog onder het vlak tarief van 26,9%. Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste 
Lees meer
Om voor 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het totale geïnvesteerde bedrag in 
Lees meer
U kunt alleen in 2022 nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit betekent dat u dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van 
Lees meer
Ga na of het nog aantrekkelijk is om als BV door te gaan of om de onderneming om te zetten naar een IB-onderneming. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. Denk bijvoorbeeld voor de BV aan de komende wijzigingen 
Lees meer
Per 1 januari 2023 zal de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd worden van € 395.000 naar € 200.000. Bovendien wordt het tarief van de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%. Hierboven bent u 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. Als u 
Lees meer
U mag het bedrag in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onbelast besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Voor 2022 is de vrije ruimte 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000. De vrije ruimte wordt 
Lees meer
Het kabinet introduceert een Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Doel is via investeringen de vaak sterk gestegen energiekosten te verlagen. Ondernemers kunnen vanaf 7 november 2022 gebruik maken van de regeling. De ministerraad 
Lees meer
  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers, die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het LIV wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 verhoogd. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers wordt 
Lees meer
Het kabinet past de in oktober 2022 aangekondigde regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensief mkb aan. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Bij de tegemoetkoming krijgen energie-intensieve mkb’ers een compensatie van 50% 
Lees meer
Bij een testament denken de meeste mensen aan hun nalatenschap. Er bestaat echter ook een levenstestament. In een levenstestament kunt u vast laten leggen wie de bevoegdheid heeft om voor u alle financiële, medische of persoonlijke zaken mag afhandelen, op 
Lees meer