logo

Nieuws

Indien uw werknemer meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak, krijgt u te maken met een bijtelling van de loonbelasting. Het algemene tarief daarvoor is 22%. De bijtelling in 2021 voor een elektrische auto met een 
Lees meer
Levert het stoppen van uw bedrijf winst op? Dan heeft u stakingswinst. U moet belasting betalen over deze stakingswinst. U kunt een deel van uw stakingswinst gebruiken om lijfrentepremies te betalen. U heeft dan recht op een extra lijfrentepremieaftrek. De 
Lees meer
Als directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap kunt u uw gebruikelijk loon verlagen. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; Het hoogste loon van de 
Lees meer
U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is wel onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 
Lees meer
Bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 450 exclusief BTW heeft gekost, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2021 een 
Lees meer
De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De MKB-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst. U moet de winst 
Lees meer
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst 
Lees meer
Indien u een BV heeft is het raadzaam een inschatting van uw winst te maken over 2021. Indien de winst hoger uit zal vallen dan € 245.000, kan het voordelig zijn om opbrengsten zo veel mogelijk uit te stellen. Zo 
Lees meer
Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente in de inkomstenbelasting jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 43%. Let op: Als u rente vooruitbetaalt, kunt 
Lees meer
U kunt uw zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen tegen een tarief van maximaal 43%. Uw kosten moeten wel boven de drempel uitkomen. Ga na of u nog voor het einde van het jaar zorgkosten moet maken, zodat 
Lees meer