Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Ouders en verzorgers kunnen vanaf 2 augustus 2022 een uitkering krijgen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Wat moet u weten over de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof? Negen vragen en antwoorden:

Wat houdt de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in?

De regeling houdt het volgende in:

 • De werknemer kan maximaal 9 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen.
 • Dit verlof kan de werknemer flexibel (in delen) opnemen, binnen 1 jaar na de geboorte.
 • Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof flexibel opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind.
 • Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 70 procent van het dagloon en wordt achteraf na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. (Het percentage is nog niet definitief vastgesteld.) U kunt maximaal 3 keer een betaalverzoek doen.
 • De uitkering kan aangevraagd worden via de Verzuimmelder (applicatie in het werkgeversportaal UWV) of Digipoort.

Wie kan het betaald ouderschapsverlof opnemen?

De werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen als één van de volgende situaties voor de werknemer van toepassing is:

 • De werknemer is de wettelijke ouder.
 • De werknemer heeft het kind erkend.
 • De werknemer woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. Bijvoorbeeld een familielid of stiefouder.
 • De werknemer is de pleegzorgouder of adoptieouder.

Wat is de hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof?

De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70 procent van het dagloon van de werknemer of tot 70 procent van het maximumdagloon. In de cao of de arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de uitkering betaald ouderschapsverlof door de werkgever wordt aangevuld.

Let op: Het percentage van 70 procent is nog niet definitief vastgesteld.

Wanneer kan er een uitkering betaald ouderschapsverlof voor de werknemer worden aangevraagd?

Vanaf 2 augustus 2022 kan betaald ouderschapsverlof voor uw werknemer worden aangevraagd. De werknemer moet dan vanaf 2 augustus 2022 minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek aan betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Verder geldt:

 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.
 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin en voordat het adoptie- of pleegkind 8 jaar oud is.

Hoe kan er een uitkering betaald ouderschapsverlof aangevraagd worden voor de werknemer?

De uitkering betaald ouderschapsverlof kan aangevraagd worden via de Verzuimmelder of Digipoort. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. De uitkering wordt achteraf aangevraagd nadat de werknemer voor minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Hoe betaalt UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof?

UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof in maximaal 3 delen. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kunnen er nog 2 betaalverzoeken worden gedaan.

Op de aanvraag kan worden aangegeven of UWV de uitkering aan de werkgever of direct aan de werknemer moet betalen. UWV betaalt geen voorschotten.

Wat betekent flexibel opnemen van het betaald ouderschapsverlof?

De werknemer kan het betaald ouderschapsverlof flexibel, dus in delen, opnemen. Bijvoorbeeld 1 à 2 of meer dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Of 3 keer 3 hele werkweken verdeeld over meerdere maanden.

De werknemer moet het verlof wel opnemen binnen 1 jaar na de geboorte. De verzorgende ouder (stiefouder of familielid) moet tijdens het verlof samenwonen met het kind. Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof kan de werknemer opnemen als het om meerdere kinderen gaat?

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

De werknemer heeft al betaald ouderschapsverlof opgenomen. Kan hij nog betaald ouderschapsverlof krijgen vanaf 2 augustus?

Als de werknemer na 2 augustus 2022 van de 26 weken ouderschapsverlof nog recht heeft op minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek, dan kan hij nog betaald ouderschapsverlof aanvragen.

Daarbij geldt het volgende:

 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.
 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof bij adoptie- en pleegzorg opgenomen binnen 1 jaar na opname in het gezin. En voordat het adoptie- of pleegkind 8 jaar oud is.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën