Bereken uw jaarkosten

1. Wat is uw rechtsvorm?
2. Wilt u dat wij uw administratie verzorgen?*
3. Wilt u dat wij de loonadministratie opzetten?**
4. Wilt u dat wij tussentijdse cijfers verzorgen?
5. Wilt u dat wij uw jaarrekening verzorgen?***
6. Hoeveel jaren bestaat uw bedrijf?****
7. Wilt u dat wij uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen?

Hoe komen wij tot deze offerte en welke aanvullende afspraken maken wij met u?

* Afhankelijk van de gewenste functionaliteiten of boekhoudpakketvoorkeur kan deze prijs afwijken.

** Bij vierwekelijkse verloning zal een loonstrook per werknemer extra worden gefactureerd.

*** Indien van toepassing zijn deze prijzen inclusief de opmaak van de notulen.

**** U bent voor ons starter als uw onderneming niet langer dan 3 jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De korting wordt eenmalig toegepast en is niet van toepassing op eenmalige opdrachten of kortlopende opdrachten.

Uw persoonlijke offerte

 • Rechtsvorm:N.v.t.
 • Kosten financiële administratie:N.v.t.
 • Periodieke aangifte omzetbelasting:N.v.t.
 • Salarisadministratie:N.v.t.
 • Dga salaris:N.v.t.
 • Partner Dga salaris:N.v.t.
 • Tussentijdse cijfers:N.v.t.
 • Jaarrekening:N.v.t.
 • Publicatiestukken:N.v.t.
 • Vennootschapsbelasting:N.v.t.
 • Winstbijlage:N.v.t.
 • Alleen winstbijlage:N.v.t.
 • Korting i.v.m. tussentijdse cijfers:N.v.t.
 • Starterskorting:N.v.t.
 • Inkomstenbelasting:N.v.t.

Vul de offertetool volledig in

Offerte aanvraag particuliere aangifte

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting voor particulieren voor een vast tarief van € 100 inclusief BTW, (resp. € 150 inclusief partner).

Hoe komen wij tot deze offerte en welke aanvullende afspraken maken wij met u?

Bij uw persoonlijke offerte wordt uitgegaan van het gebruik van onze voorgestelde administratiesoftware.

Tevens gaan wij ervan uit dat u, samen met BLAC, uw administratie optimaal zal automatiseren binnen de mogelijkheden van uw onderneming. Op basis van een persoonlijk gesprek zullen wij uw wensen en de offerte nader bespreken.