Financiële diensten

BLAC accountants en adviseurs biedt een scala aan financiële diensten op maat voor onze klanten. 

Financiële administratie

Het verwerken van de financiële administratie zodat deze altijd up-to-date is. Wij automatiseren de administratie zo veel mogelijk zodat wij efficiënt kunnen werken. Wij koppelen met uw bank en lezen inkoop- en verkoopfacturen automatisch in. Wilt u verder gaan in de automatisering? Geen probleem, betalingen, afschrijvingen, lonen, alles kan geautomatiseerd worden om u zo veel mogelijk te ontzorgen.

Jaarrekening opmaken

Een jaarrekening heeft u nodig om uw belastingaangiften te kunnen indienen. Bovendien krijgt u met een jaarrekening inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Als uw onderneming klein is, kunt u soms volstaan met alleen een balans en een winst- en verliesrekening voor de aangifte inkomsten-belasting. Dan hoeft u geen jaarrekening op te stellen. Samen kunnen wij met u kijken wat u nodig heeft voor uw onderneming en u hierbij begeleiden.

Bedrijfsadvisering

Als ondernemer moet u regelmatig beslissingen nemen voor uw bedrijf. Om de juiste beslissing te kunnen nemen moet u wel over de juiste gegevens beschikken. Of misschien wilt u iemand waarmee u kunt sparren over belangrijke beslissingen voor uw onderneming? U kunt bij ons terecht voor verschillende vraagstukken. Denk hierbij onder andere aan het starten van een onderneming, het stoppen van een onderneming, het verkopen van een onderneming, prognoses, de keuze voor een rechtsvorm of herstructurering. Laat ons uw partner zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Startersbegeleiding

U heeft de stap genomen om een eigen onderneming te starten. Waar moet u vervolgens allemaal aan denken? Hoe houdt u een administratie bij? Welke belastingaangiften moet u indienen en hoe? Hoe schrijft u een ondernemersplan? Bij deze en nog veel meer vragen kunnen wij u helpen.

Loonadministratie

Als u personeel in dienst heeft dan komt daar ook een loonadministratie bij kijken. Vaak heeft u dan te maken met CAO’s en andere lastige wetgeving. Wij kunnen de loonadministratie van u overnemen in een online-salarispakket. Ook is het mogelijk om uw verlofregistratie, verzuimregistratie of andere personeelszaken hierin op te nemen. Hiermee wordt u ontzorgd als ondernemer.

Pre-audit werkzaamheden

Als uw externe accountant komt voor de controle van de jaarrekening, wilt u dat de financiële administratie al helemaal klaar is. De externe accountant kan de controle dan zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Wij kunnen u helpen met het voorbereiden van de administratie op de controle. Wij zullen dit doen in overleg met de externe accountant, zodat de doorlooptijd van de controle zo kort mogelijk is.

Financieringsaanvraag

Uw onderneming heeft een financiering nodig voor bijvoorbeeld een investering in duurzaamheid, om groei van de onderneming te financieren of de aankoop van een nieuw bedrijfspand. Om een financieringsaanvraag succesvol te laten zijn, heeft u goed onderbouwde cijfers nodig met een goede toelichting van uzelf en van een financieel adviseur. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Bovendien kunnen we ook samen kijken naar andere vormen van financiering, denk aan factoring, leasing of financiering via het eigen netwerk.

Subsidieafrekening

Als uw organisatie of onderneming een subsidie heeft ontvangen, moet u vaak een verantwoording overleggen aan de subsidieverstrekker. Wij hebben veel ervaring met subsidieverantwoordingen en het afgeven van controleverklaringen aan subsidieverstrekkers.

Belastingadvies en fiscale dienstverlening

Belastingen en uw onderneming of misschien uw privésituatie, waarschijnlijk niet uw favoriete onderwerpen. Wij kunnen u volledig ontzorgen met het indienen van belastingaangiften. Bovendien kennen wij de mogelijkheden en zullen u gevraagd en ongevraagd voorzien van fiscale adviezen.

Financiële planning en estate planning

Met financiële planning en estate planning kunnen wij u inzicht geven in uw financiële situatie. Heeft u inzichtelijk wat uw inkomen is na uw pensionering? Is het voor u mogelijk om eerder te stoppen met werken? Hoe zorgt u ervoor dat u uw gezin financieel goed achterlaat na uw overlijden? Met deze en nog veel meer vragen kunnen wij u helpen.