Veelgestelde vragen

Wij proberen onze werkzaamheden steeds verder te automatiseren. Hierdoor kunnen wij efficiënter werken. Tevens hebben wij een kleine overzichtelijke organisatie met korte lijnen. Hierdoor kunnen wij onze tarieven laag houden.

Ja, wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisaties NBA en het RB. Wij worden als kantoor getoetst door de beroepsorganisatie op onze kwaliteit. Bovendien moet iedereen die de titel AA of RB voert verplicht aan permanente educatie doen. Hierdoor houden wij onze kennis ook in de toekomst op peil waardoor u gewaarborgd bent van een goede kwaliteit.

Als u de offertemodule juist heeft ingevuld en er zijn geen bijzonderheden die er voor zorgen dat de geoffreerde prijs overduidelijk onjuist is, is dit een vaste prijs.

Dit is helaas niet mogelijk. Vanuit de voor ons geldende wet- en regelgeving moeten wij klanten eerst identificeren voordat wij ze als klant mogen aannemen. Hierdoor zullen wij altijd eerst een traject in moeten waarbij wij u kunnen identificeren en waarbij u een opdrachtbevestiging van ons krijgt.

Om de offertetool overzichtelijk te houden hebben wij deze beperkt gehouden en is het mogelijk dat specifieke situaties niet in de tool zijn opgenomen. Dit wil niet zeggen dat u geen klant kunt worden. Neemt u contact met ons op zodat wij uw situatie kunnen bespreken. Ook voor u kunnen wij een vaste prijsafspraak maken.

Nee, het is belangrijk dat onze relatie op wederzijds vertrouwen is gebaseerd. Als u of wij het gevoel hebben dat de samenwerking niet goed is of de samenwerking niet is wat u of wij ervan verwachten, dan kunnen zowel u als wij de samenwerking op ieder moment opzeggen.

Het uurtarief van een accountant ligt tussen de € 84 en € 114. Naast ons vaste uurtarief werken wij met pakketprijzen, omdat wij veel werkzaamheden mee kunnen nemen in de automatisering. Hierdoor komt u goedkoper uit.

U heeft zelf de keuze hoe u onze dienstverlening wilt afnemen. Dit kan zowel op basis van een prijsafspraak als op urenbasis. Tevens is het mogelijk dat u voor een deel van onze werkzaamheden een vaste prijsafspraak heeft en voor andere werkzaamheden wel op urenbasis onze diensten afneemt.

Wij zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht een opdrachtbevestiging te laten tekenen door onze klanten, waarin onder andere duidelijk onze uit te voeren werkzaamheden en overige wet- en regelgeving zijn opgenomen. Wij begrijpen dat het lijkt alsof dit dubbel op is, maar zonder deze opdrachtbevestiging mogen wij geen werkzaamheden uitvoeren.

U bent altijd welkom bij ons op kantoor, u krijgt er zelfs een kopje koffie bij. Wij vinden persoonlijk contact met onze klanten heel belangrijk. De automatisering zorgt er voor dat wij onze werkzaamheden efficiënter kunnen uitvoeren, dit levert voordeel op voor zowel u als voor ons.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gedigitaliseerd, deze ontwikkeling zal ook steeds verder gaan. De digitale systemen die wij gebruiken worden ontwikkeld door softwareleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Zij besteden ook veel aandacht aan de veiligheid. Zoals u echter uit de media kunt horen, zijn er altijd risico’s bij online gegevensuitwisseling. Indien u met onze online pakketten wilt werken dient u hiervan op de hoogte te zijn.

Ook u bent welkom bij ons als klant. Indien wij een administratie volledig kunnen digitaliseren dan kunnen wij dit zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Bij een papieren administratie kunnen wij deze efficiency slag niet maken. Een volledig papieren administratie zal ons hierdoor meer tijd kosten, waardoor uw kosten hoger uit zullen vallen. Neemt u contact met ons op zodat wij kunnen kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Het is in veel gevallen niet nodig dat u zelf automatiseert, wij kunnen dit ook voor u verzorgen.

Zoals u dit het prettigste vindt. Wij proberen onze werkzaamheden zoveel mogelijk te digitaliseren, aangezien wij hierdoor zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Bij voorkeur ontvangen wij de administratie dan ook digitaal, in – en verkoopfacturen bijvoorbeeld als PDF bestand. Het is echter geen probleem om de administratie fysiek bij ons langs te brengen of met de post te laten bezorgen.

Dit is niet noodzakelijk. Wij werken zelf met de softwarepakketten van KING Software (voorheen Muis Software), Exact en Snelstart, maar als u met een ander pakket werkt is dit geen probleem. Onze werkzaamheden kunnen wij in elk softwarepakket uitvoeren, het is alleen mogelijk dat wij dit dan bij u op locatie moeten uitvoeren. Indien u een online administratie heeft is het ook mogelijk dat wij inloggegevens hiervan krijgen zodat wij ook overal met u mee kunnen kijken.

Het is niet verplicht om uw administratie door een accountantskantoor te laten verwerken, dit kunt u bijvoorbeeld ook zelf doen of u kunt hiervoor een administratiekantoor inschakelen. Bij een accountantskantoor bent u echter wel verzekerd van kwaliteit van de geleverde diensten. Onze medewerkers zijn opgeleid op het gebied van administratie, belastingen en advisering en wij zijn ook verplicht om ons jaarlijks hiervoor te blijven bijscholen. Hierdoor kunt u er van op aan dat wij bekend zijn met de nieuwste wet- en regelgeving en uw administratie juist zullen verwerken.

Ja, dat kan. U bepaalt wie welke werkzaamheden uitvoert. Het is geen probleem als u bijvoorbeeld uw boekhouder de administratie laat verzorgen, maar door ons de jaarrekening laat samenstellen. Wij zullen in overleg treden met uw overige adviseurs om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij een goede afstemming tussen alle partijen zal dit niet voor inefficiency zorgen.

Ja, wij hanteren algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u onderaan onze website vinden en deze zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ja, op grond van de Wet tegen Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Dit doen wij door middel van een afspraak waarbij u uw identiteitsbewijs aan ons kunt laten zien.

Ja, vanuit onze beroepsregels dragen wij aansprakelijkheid en hier zijn wij ook voor verzekerd. In onze opdrachtbevestiging en onze algemene voorwaarden wordt onze en uw eigen aansprakelijkheid ook benoemd.

Telefonische afspraak