Table of Contents

Disclaimer voor BLAC accountants en adviseurs

Disclaimer bij uw persoonlijke offerte

Bij uw persoonlijke offerte wordt uitgegaan van het gebruik van onze voorgestelde administratiesoftware. Indien u met een ander pakket wenst te werken is dit voor ons geen probleem, maar dan kan de prijs afwijken. Wij ondersteunen KING Software (voorheen Muis Software), Exact Software en Snelstart, maar kunnen u,  in overleg en indien wenselijk, ook bij andere softwarepakketten ondersteunen. Voor de salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van Nmbrs.nl (online).

Tevens gaan wij ervan uit dat u, samen met BLAC, uw administratie optimaal zal automatiseren binnen de mogelijkheden van uw onderneming/ondernemerschap. Wij hebben de voorkeur om zoveel mogelijk digitaal te werken. Bij de bovengenoemde kosten voor financiële administratie zijn onze systeemkosten hiervoor inbegrepen.

Op basis van een persoonlijk gesprek zullen wij uw wensen en de offerte nader bespreken. Indien mocht blijken dat bij de opdrachtaanvaarding de uitgangspunten achteraf afwijken, behouden wij ons het recht voor om op basis van deze afwijkingen de vergoeding voor onze werkzaamheden hierop aan te passen. Wel moet het gaan om een afwijking van meer dan 5% van het overeengekomen offertebedrag met een minimum van € 50. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Wij behouden ons het recht voor om jaarlijks met u nieuwe afspraken te maken over onze vergoeding op basis van de dan bij ons bekende gegevens en prijspeil. Indien in de offerte een bedrag voor doorberekende kosten is opgenomen, zullen wij bij prijswijzigingen van leveranciers het bedrag aanpassen. Indien in de offerte een bedrag voor salarisadministratie is opgenomen, vindt na afloop van het boekjaar een afrekening op het werkelijke aantal medewerkers plaats. Wij zullen jaarlijks een indexatie toepassen op het bedrag exclusief doorberekende kosten en salariskosten. Bij  tussentijdse wijzigingen in uw situatie, zullen wij het bedrag tussentijds aanpassen.

Onze vergoeding zal bij voorkeur maandelijks of per kwartaal vooruit worden gefactureerd ongeacht in welke periode de werkzaamheden plaats zullen vinden. U kunt hierbij gebruik maken van een automatische machtiging. Hierdoor kunnen wij ons interne proces ook optimaal inrichten en ons concentreren op uw onderneming.

 

Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren

De aangifte inkomstenbelasting voor particulieren verzorgen wij voor een vast tarief, zoals op de offertepagina staat vermeld. Deze tarieven gelden voor een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting. Indien u een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting heeft kunnen de tarieven afwijken. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.