logo

Nieuws

Wilt u vooraf zekerheid over de hoogte van uw accountantskosten? Op onze website kunt u uw persoonlijke offerte berekenen, zonder verdere verplichtingen. Wij kunnen u een scherpe, vaste prijs aanbieden voor het verzorgen van uw administratie, jaarrekening en belastingaangiften. Zo 
Lees meer
Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij roerende zaken kunt u denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan 
Lees meer
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kunt u aftrekken als u gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn 
Lees meer
Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste BTW-aangifte van het jaar BTW over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de BTW  op alle autokosten in aftrek 
Lees meer
Als uw inkomen in de inkomstenbelasting in 2021 in een lager tarief valt dan in 2020 en/of u wilt uw vermogen in box 3 verlagen, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om in 2020 uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw 
Lees meer
Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK is van toepassing voor investeringen voor nieuwe bedrijfsmiddelen in de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022. De BIK wordt verrekend met 
Lees meer
De tarieven in de inkomstenbelasting box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Dit is begonnen in 2019. In 2021 gaat het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 68.507, van 
Lees meer
Om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek moet u rekening houden met het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen. Het geven van de opdracht, de ondertekening van de offerte in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als het bedrag 
Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2020 bedraagt deze vrijstelling € 103.643. Deze vrijstelling kan onder bepaalde voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Voorwaarde is dat de geschonken bedragen uiterlijk in het 
Lees meer
Als u op dit moment veel spaargeld in box 3 heeft, dan kunt u overwegen om een Spaar BV of een open fonds voor gemene rekening op te richten om daar vóór 31 december 2020 uw spaargeld in te storten. 
Lees meer