Kabinet past TEK-regeling voor energie-intensief mkb aan

Het kabinet past de in oktober 2022 aangekondigde regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensief mkb aan. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Bij de tegemoetkoming krijgen energie-intensieve mkb’ers een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van 160.000 euro. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet, in het oorspronkelijke voorstel was dat 12,5%.

Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom kan de openstelling van de TEK tot het tweede kwartaal van 2023 gaan duren. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers van november 2022 tot en met december 2023.

Doelgroep TEK blijft gelijk, lager percentage energie-intensiviteit

Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking, stelt het kabinet nu vast dat het niet terecht is om de energiebelasting – een vast deel van de energiekosten dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten – een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Maar het leidt er wel toe dat het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen, omlaag gaat van 12,5% naar 7%.

Een deel van de energie-intensieve mkb’ers zit nu al in acute problemen en heeft nog de winter van 2022/2023 te gaan. Daarom is eerder besloten om totdat de TEK is opengesteld, coulant om te gaan met individuele ondernemers, die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. Het kabinet heeft bovendien voor het mkb 500 miljoen euro extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar gesteld en de BMKB Groen-regeling geopend.

Minimum verbruik en drempelprijs

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën