logo

Nieuws

Erfbelasting vinden de meeste mensen een oneerlijke belasting. Er is immers al belasting betaald over het vermogen. Wist u dat het met een goede estate planning mogelijk is om de te betalen erfbelasting te verlagen, soms zelfs tot helemaal niets? 
Lees meer
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekend gemaakt. De regeling gaat voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gelden. Mkb-ondernemingen waarbij de energiekosten minimaal 12,5% 
Lees meer
Cybercriminelen bedenken steeds slimmere manieren om data te verkrijgen of te blokkeren via digitale of fysieke aanvallen. De hoogste tijd om cybersecurity te agenderen en preventieve maatregelen te treffen. Maar hoe pakt u dat aan? Er gaat bijna geen dag 
Lees meer
Het kabinet overweegt kleine en middelgrote bedrijven die relatief veel energie gebruiken, tegemoet te komen door de helft van de gestegen energiekosten te vergoeden. Er gaat mogelijk wel een maximumbedrag per bedrijf gelden van ongeveer 160.000 euro. De exacte voorwaarden 
Lees meer
Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom is per 1 oktober 2022 een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst. Zo kan er meer maatwerk worden geboden als de 
Lees meer
Bij het starten van een onderneming komt veel kijken. Heeft u wel overal aan gedacht? Heeft u een ondernemingsplan nodig? Krijgt u te maken met omzetbelasting of loonbelasting? Hoe moet u een administratie inrichten? Voor deze en nog veel meer 
Lees meer
Het kabinet-Rutte IV heeft 20 september 2022 het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Tegelijkertijd moet met dit pakket werken lonender worden, door 
Lees meer
Woensdag 31 augustus 2022 sloten de coalitiepartijen een akkoord over een koopkrachtpakket ter waarde van € 16 miljard. Hoewel de details pas op Prinsjesdag 20 september 2022 bekend worden zetten we op een rij wat we nu al weten. Verhoging vennootschapsbelasting 
Lees meer
Wilt u ook dat uw administratie altijd volledig bijgewerkt is? Door het automatiseren van uw administratie kunt u veel tijd besparen en is uw administratie 24/7 up to date. Het koppelen van bankrekeningen zodat deze dagelijks (automatisch) bijgewerkt worden, het 
Lees meer
Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon is gericht vrijgesteld voor loonheffingen als de mobiel voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Wanneer voldoet een mobiele telefoon aan het noodzakelijkheidscriterium? Noodzakelijk betekent dat de werknemer de mobiele telefoon nodig heeft om 
Lees meer