Eindejaarstip: Controleer uw urenadministratie en profiteer van de zelfstandigenaftrek

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek.  indien u voldoet aan het urencriterium. Om aan het urencriterium te voldoen, dient u in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming te hebben besteed.

Let op: Indien u niet het hele kalenderjaar ondernemer bent, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar bent gestart, moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming hebben besteed.

Tip: Ga in uw administratie na of alle uren zijn meegenomen. Naast de uren die u heeft besteed aan uw klanten, kunt u ook uren die u maakt voor uw website en het bijhouden van uw administratie meenemen.

Profiteer nog van de zelfstandigenaftrek

Indien u voldoet aan het urencriterium dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt voor 2022 € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag ad € 2.123).

Maak gebruik van de MKB-winstvrijstelling

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Deze bedraagt 14% van de winst, nadat u deze heeft verminderd met de ondernemersaftrek.

Let op: De aftrek van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling is beperkt. Het maximale tarief voor aftrek is in 2022 namelijk 40% en daalt in 2023 naar circa 37%. Dat betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrek als uw winst tegen het toptarief wordt belast (in 2022 49,5%). Daarnaast wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën