Eindejaarstip 26: Welke beloning voor een meewerkende partner?

Heeft u een partner, die meewerkt in het bedrijf, maar niet in loondienst is, dan kunt u hiermee fiscaal rekening houden. Er kan een keuze gemaakt worden tussen een meewerkaftrek (een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren) óf voor een arbeidsbeloning. Bij een arbeidsbeloning moet er een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en het loon dient in een jaar minimaal € 5.000 te bedragen.

Let op: In een zaak die binnenkort bij de Hoge Raad moet voorkomen is de vraag of de minimale beloning van € 5.000 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Een ondernemer had zijn echtgenote een beloning van slechts € 1.500 toegekend, maar dit werd door de inspecteur niet geaccepteerd. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, is echter van mening dat het niet toelaten van de aftrek van de winst van beloningen tot € 5.000 in strijd is met de rechtsgelijkheid.

Let op: Een meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van uw partner. Bij de arbeidsbeloning wel, want uw partner wordt hier voor belast in de inkomstenbelasting en betaalt hier ook premies Zorgverzekeringswet over. Er moet dus berekend worden wat voor u de voordeligste optie is. U mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen als u dat wilt. De eventuele meewerkbeloning dient schriftelijk vastgelegd te worden en ook daadwerkelijk worden betaald. Voor een meewerkaftrek is dit niet nodig.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën