Eindejaarstip 4: Koop nog dit jaar een lijfrente

Als u nog dit jaar een lijfrente koopt of u stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht dan heeft u een extra aftrekpost. Dit geldt alleen als er sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Bovendien mag u aan het begin van het jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Het tekort aan pensioenopbouw wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u de premie in 2020 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Ook de komende jaren blijven lijfrentes aftrekbaar tegen het tabeltarief. De uitkering van de lijfrente is in veel gevallen lager belast door de daling van de tarieven. Als u in 2020 de premie kunt aftrekken tegen 49,5% en deze is in de toekomst belast tegen 37,05%, dan bedraagt het tariefvoordeel 12,45%.

Tip: Voorwaarde is dat de lijfrentepremies in 2020 moeten zijn betaald Alleen dan kunnen deze nog in uw aangifte inkomstenbelasting 2020 als aftrekpost worden opgevoerd. Ook wordt het vermogen verminderd, zodat er minder belasting verschuldigd is in box 3.

Let op!
Door de betaalde lijfrentepremie wordt het te betalen bedrag inkomstenbelasting wel verminderd, maar niet de te betalen premie Zorgverzekeringswet (ZVW). Over de lijfrente-uitkering betaalt u bij ontvangst wel premie ZVW. Dit betekent een dubbele heffing, voor zover uw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de ZVW-premiegrens valt en u nu de ZVW-premiegrens nog niet heeft bereikt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente kleiner.

Als u vragen heeft of aanvullende informatie wenst neemt u dan contact met ons op.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën