Eindejaarstip: Ga na of u wel dividend uit mag keren

Bent u van plan dividend uit te keren? Ga na of dit wel mogelijk is. Denk hierbij aan de uitkeringstoets en balanstest. U kunt alleen dividend uitkeren indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves, die wettelijk of volgens uw statuten moeten worden aangehouden. Daarnaast toetst het bestuur of de BV ook na de voorgenomen dividenduitkering nog in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen.

Let op: Ontvangt u de dividenduitkering, terwijl u weet dat uw BV na de uitkering niet aan haar schulden kan voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd, met wettelijke rente.

Daarnaast kan het uitkeren van dividend mogelijk gevolgen hebben voor uw eventuele NOW-subsidie. Eén van de voorwaarden van de NOW is namelijk dat over 2021 geen dividend of een bonus mag worden uitgekeerd aan de raad van bestuur, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen mogen worden ingekocht.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën