Ondernemers krijgen keuzemogelijkheid referentiekwartaal TVL

Het kabinet gaat de referentiesystematiek van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanpassen, meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een Kamerbrief. Zij liet onlangs al weten dat die optie werd overwogen. Alle ondernemers krijgen bij de TVL Q2 de mogelijkheid om voor de referentieperiode te kiezen tussen Q2 2019 en Q3 2020.

Motie

Tijdens het coronadebat van 12 mei 2021 heeft de Kamer een motie van Kamerlid Chris Stoffer aangenomen over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL Q2. Met de motie verzoekt de Kamer het kabinet een snelle oplossing te vinden voor bedrijven, die geen steun ontvangen vanwege de referentieproblematiek, waarbij de eerder door Mona Keijzer geschetste optie van een keuzemogelijkheid voor een ander referentiekwartaal een uitvoerbare optie is.

Motie wordt uitgevoerd

Staatssecretaris Mona Keijzer laat nu weten dat ze de motie uit zal voeren in lijn met de eerder door haar geschetste oplossing. Bij de TVL Q2 zullen alle ondernemers gebruik kunnen maken van de keuzemogelijkheid voor het derde kwartaal van 2020. Voor ondernemers gaat de aanvraag van de TVL vanwege een keuze voor het referentiekwartaal niet ingrijpend veranderen. Ze krijgen alleen een extra keuzemogelijkheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt ervoor dat de adviestool aangepast wordt aan deze situatie, zodat ondernemers zich goed voor kunnen bereiden.

Regeling niet doelmatig

Zoals aangegeven in de eerdere brief van Mona Keijzer is de enige uitvoerbare oplossing die uitvoerbaar is voor een heel groot deel ondoelmatig. De inschatting is dat circa 35% van de hiermee samenhangende kosten terechtkomt bij bedrijven die problemen hebben met de huidige referentieperiode. Dit houdt in dat de verwachting is dat circa 65% van de extra steun niet bij deze doelgroep terecht komt en dat maakt dat deze aanpassing in de regeling ondoelmatig is. Met de uitvoering van de motie van de Kamer wordt deze ondoelmatigheid geaccepteerd.

Startersregeling

Specifiek voor starters is in Q1 2021 de startersregeling opgezet, deze ligt nog voor ter notificatie. In de startersregeling geldt het derde kwartaal 2020 als referentiekwartaal. Omdat dit referentiekwartaal Q3 in Q2 2021 nu toegevoegd gaat worden aan de TVL, zullen de starters in Q2 in de TVL Q2 regeling geïntegreerd worden en is een aparte startersregeling in Q2 niet meer nodig.

Planning

De planning is om TVL Q2 vanaf de tweede helft juni 2021 open te stellen, schrijft Mona Keijzer. RVO zet nu alles op alles om de aanpassingen als gevolg van de motie door te voeren in de processen en de systemen. Daarnaast zal Mona Keijzer de huidige regeling aanpassen, die vervolgens wordt genotificeerd in Brussel. Omdat de staatssecretaris ook afhankelijk is van de besluitvorming rondom de notificatie in Brussel, kan ze hier geen harde deadline voor geven. ‘Ik kan u verzekeren dat we alles in het werk stellen de regeling TVL Q2 zo vroeg mogelijk open te stellen’, schrijft Mona Keijzer.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën