Overwaarde? Voorkom erfbelasting met een testament

Ruim 60% van de Nederlanders heeft geen testament. Nog minder mensen hebben een levenstestament. Toch is het goed om bewust na te denken over deze zaken. Bijvoorbeeld om uw nabestaanden te behoeden voor erfbelasting of een eigen zorgbijdrage. Ook al heeft u niet veel vermogen op uw spaarrekening, een eigen huis met overwaarde is ook vermogen, waarover erfbelasting betaald moet worden bij overlijden.

Misverstanden over nalatenschap tussen partners

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar. Een goed testament kan veel familieleed én geld besparen. ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een financieel drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. Met een testament regelt u vooraf duidelijkheid wanneer een dierbare wegvalt.

Met een testament voorkomt u direct afrekenen van erfbelasting en hoge eigen bijdrage zorg

Voorkom direct afrekenen erfbelasting
In de wet is automatisch geregeld dat bij overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende ouder is gebruiker van alle eigendommen. De kinderen zijn weliswaar erfgenaam, maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort ‘tegoed’ op de overblijvende ouder. Is er geen testament? Zo’n 8 maanden na het overlijden ligt de blauwe envelop op de deurmat. Er moet dan erfbelasting over de erfdelen van de kinderen afgerekend worden. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis: hoe gaat u die erfbelasting dan betalen? Deze vervelende situatie is te voorkomen door het opstellen van een testament. Hierin kunt u opnemen dat het vermogen wordt nagelaten aan de langstlevende partner.

Voorkom hoge eigen bijdrage zorgkosten met testament
Bij langdurige zorg moet u op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen en kan oplopen tot € 2.400 per maand. Zolang u nog in de eigen (koop)woning woont, telt deze niet mee als vermogen. Maar zodra de woning wordt verkocht, wordt de eigen woning (na aftrek van de hypotheekschuld) meegeteld als vermogen.

Het is soms erg onrechtvaardig. Als u uw hele leven heeft gespaard of aflost op uw woning, dan is uw verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand, die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met uw testament. Hierin kunt u namelijk de zogenaamde ‘AWBZ-clausule’ opnemen. Deze clausule regelt dat kinderen hun erfenis mogen opeisen als de langstlevende ouder een beroep doet op langdurige zorg. Door het uitkeren van de erfenis aan de kinderen, vermindert het vermogen en dus de eigen bijdrage aan zorg.

Levenstestament voor zekerheid bij leven

Naast een testament kan ook een levenstestament zinvol zijn. Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam. Dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Zo voorkomt u dat de partner van iemand, die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden, ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Woonfonds

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën