Eindejaarstip 7: Benut vrije ruimte in de werkkostenregeling

Ook dit jaar wijzen wij u op de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel wat uw nog resterende vrije ruimte is en bekijk of zaken die u in 2021 wilt verstrekken nog in 2020 kunnen worden verstrekt. De vrije ruimte die in 2020 over is kan niet worden doorgeschoven naar 2021.

Tip: In 2020 is de vrije ruimte éénmalig verruimd in verband met de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% en over het meerdere 1,2%. In 2021 zal de vrije ruimte weer worden verlaagd: over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte 1,7% en over het meerdere 1,18%.

Bij de werkkostenregeling moet altijd rekening worden gehouden met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium. Het houdt in dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30% of meer van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Volgens een arrest van de Hoge Raad betekent het echter niet dat alleen zakelijke vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling kunnen worden ondergebracht. In de betreffende zaak ging het om aandelenpakketten.

Tip: Maak gebruik maken van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Het betekent niet dat het bedrag van € 2.400 per definitie onbelast is. Het bedrag telt mee voor de vrije ruimte en kan dus mogelijk een extra heffing van 80% opleveren voor de werkgever.

U kunt het beste alleen de concernregeling binnen de werkkostenregeling toepassen indien deze voordelig voor u is. De concernregeling geldt alleen voor BV’s, NV’s en stichtingen en er is een belang van minimaal 95% gedurende het gehele jaar vereist. Door de concernregeling kan een BV die tot een concern behoort de ongebruikte vrije ruimte van een andere BV binnen hetzelfde concern benutten. Door de verruiming van de vrije ruimte dit jaar vanwege de coronacrisis, is het gebruik van de concernregeling minder vaak voordelig. Als u de concernregeling toepast, kunt u namelijk maar één keer profiteren van de extra vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Het gebruik van de concernregeling is optioneel en u kunt dit na 2020 bepalen.

Tip: Als u nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen heeft gehad, dan kunt u zichzelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook een eindejaarsbonus geven van € 2.400. Als uw partner ook op de loonlijst staat, dan geldt dit ook voor uw partner. Dit is niet mogelijk als u gebruik heeft gemaakt van de loonkostensubsidie NOW 2- en NOW 3-regeling in het kader van de coronacrisis en u een voorschot in de tegemoetkoming kreeg van € 100.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer. Dit verbod op een bonus voor de DGA en partner geldt ook onder NOW 1 als er gebruik is gemaakt van de concernregeling. Verder geldt het verbod ook als u langer dan drie maanden bijzonder uitstel van belastingbetaling heeft gekregen.

Neem voor vragen of aanvullende informatie contact met ons op.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën