Eindejaarstip 8: Beoordeel de hoogte van de winst van uw BV

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen. Bovendien worden de belastingschijven verlengd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om de winst uit uw BV te plannen.

De tarieven van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren zien er als volgt uit:

2020: Winst tot € 200.000 16,5%

2021: Winst tot € 245.000 15,0%

2022: Winst tot € 395.000 15,0% 

 

2020: Winst boven € 200.000 25,0%

2021: Winst boven € 245.000 25,0%

2022: Winst boven € 395.000 25,0%

Uw winstpositie wordt aan het eind van het jaar bepaald. Als de belastbare winst boven de € 200.000 uitkomt, dan is het tarief voor de  vennootschapsbelasting 25% in plaats van 16,5%. Door de winst te verlagen binnen de huidige wet- en regelgeving door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen of indien mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen, kan dit aantrekkelijk zijn. Er moet bij het naar voren halen van investeringen wel rekening gehouden worden met de invloed die dit heeft op de hoogte van de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip: Als de winst aanzienlijk afwijkt van het vorige jaar is kan het beste tijdig een nieuwe voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden aangevraagd. Hierdoor hoeft de BV geen belastingrente te betalen, die vanwege de coronacrisis verlaagd is naar 4%. Bij een teruggave voorkomt u dat dit bedrag bij de Belastingdienst blijft staan, zonder vergoeding van rente.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën