Eindjaarstip 9: Overweeg de oprichting van een Spaar BV of een fonds voor gemene rekening

Als u op dit moment veel spaargeld in box 3 heeft, dan kunt u overwegen om een Spaar BV of een open fonds voor gemene rekening op te richten om daar vóór 31 december 2020 uw spaargeld in te storten. Zo voorkomt u de peildatum van 1 januari 2021 in box 3. Over de werkelijk ontvangen spaarrente tot een bedrag van € 245.000 betaalt de BV of het fonds 2021 15% vennootschapsbelasting en over het meerdere 25% vennootschapsbelasting. Als de ontvangen spaarrente na belasting wordt uitgekeerd naar privé, dan betaalt u hierover in 2021 26,9% belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Gecombineerd is dat zo’n 38% van de werkelijk ontvangen spaarrente tot € 245.000. Dit is veel minder dan de 0,59% tot 1,76% belasting die u in 2021 over uw totale spaarsaldo betaalt in box 3. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat de vrijstelling in box 3 in 2021 verhoogd wordt naar € 50.000 per persoon. Toch kan het verschil in belastingheffing tussen spaargeld in box 3 en spaargeld in een BV of fonds voor gemene rekening duizenden euro’s bedragen.

Let op!
Aan het oprichten van een BV zijn oprichtingskosten en kosten voor instandhouding verbonden. Denk hierbij aan het jaarlijks (laten) opstellen van een jaarrekening. Om het spaargeld na verloop van tijd belastingvrij naar privé te halen, is een notaris nodig. Het is belangrijk om rekening te houden met deze kosten om te bepalen of het geheel voor u aantrekkelijk is.

Tip: Het spaargeld in een Spaar BV of een open fonds voor gemene rekening telt niet meer mee voor de vermogenstoets voor de toeslagen en de vermogenstoets voor de eigen bijdrage bij het verblijf in een verzorgingsinstelling.

Neem voor vragen of aanvullende informatie contact met ons op.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën