Eindejaarstip: Maak gebruik van de herinvesteringsreserve

U mag de boekwinst die u heeft behaald met de verkoop, verlies of beschadiging van uw bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel neemt u niet op in de fiscale winst, maar voegt u toe aan de herinvesteringsreserve. Hiermee voorkomt u dat er direct belasting wordt geheven over die boekwinst. Bij verlies of beschadiging ontvangt u mogelijk een vergoeding. Deze vergoeding wordt als opbrengst opgenomen in uw boekhouding. Het verschil tussen deze opbrengst en de boekwaarde van het bedrijfsmiddel is de boekwinst. Deze boekwinst kunt u toevoegen aan de herinvesteringsreserve.

Kijk uit voor vrijval herinvesteringsreserve

Ga in uw administratie na of een reeds gevormde herinvesteringsreserve niet vrijvalt in 2021. De reserve valt namelijk vrij als er drie jaar verstreken zijn na het boekjaar waarin u de reserve heeft gevormd en u nog niet een herinvestering hebt gedaan.

Let op: Indien u al een begin heeft gemaakt met de investering, maar deze door bijzondere omstandigheden is vertraagd, hoeft de herinvesteringsreserve niet vrij te vallen indien onder andere sprake is van een bijzondere omstandigheid. De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid.

Ga na of:

  • de herinvestering door de coronacrisis is vertraagd;
  • u al bent begonnen met het aanschaffen of voortbrengen van een bedrijfsmiddel;
  • u voldoet aan de andere voorwaarden voor de herinvesteringsreserve.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën