Nieuwe regels aftrek voorbelasting: hoe zit het?

Per 1 januari zijn de regels voor de aftrek van voorbelasting in de omzetbelasting veranderd. Hoewel het kabinet de precieze maatregel nog bekend moet maken, zal de aftrek alleen gelden voor goederen, die voor meer dan 10% zakelijk gebruikt worden.

Huidige regiem

Onder de huidige regels mag een BTW-ondernemer de BTW op goederen en diensten in aftrek brengen als deze goederen en diensten in enige mate worden gebruikt voor ondernemersactiviteiten. Als de goederen roerend zijn en deze ook voor privé worden gebruikt, dan moet aan het einde van het jaar een correctie doorgevoerd worden voor het privégebruik. Bij kosten van onroerende goederen is bij aanschaf slechts een evenredig deel aftrekbaar van het ondernemersgebruik.

Nieuwe maatregel

Nederland heeft op 30 juli 2020 een verzoek bij de Europese Commissie ingediend om het recht op aftrek te beperken als ingekochte goederen of diensten voor méér dan 90% gebruikt worden voor niet-ondernemersactiviteiten. Op 18 december 2020 gaf de EU Nederland een machtiging om deze beperking in te voeren. De concrete invulling van dit besluit is nog niet bekend, maar Nederland streeft ernaar om de regel met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2021. Deze regeling is in het leven geroepen, omdat ondernemers de kosten van hun eigen nieuwbouwwoning terugvragen wegens de plaatsing van zonnepanelen. Of dit is toegestaan, zal binnenkort blijken als de Hoge Raad hierover uitspraak doet. Nederland heeft dus niet afgewacht en heeft hier al een oplossing voor.

10% zakelijk

Ondernemers die dit jaar diensten of goederen kopen, die maar heel beperkt voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, moeten er dus voor zorgen dat zij kunnen aantonen dat de goederen of diensten voor meer dan 10% voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën