Nieuwe BTW-regels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn er nieuwe omzetbelastingregels als gevolg van een nieuwe EU-BTW-richtlijn voor e-commerce.

De Europese richtlijn voor e-commerce zou vanaf 1 januari 2021 ingaan, maar is door de Europese Commissie uitgesteld naar 1 juli 2021. De Europese Commissie wil met de nieuwe BTW-richtlijn de BTW-heffing moderniseren en vereenvoudigen.

Wat zijn de wijzigingen:

Het nieuwe wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering door 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen

Per 1 juli 2021 zullen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land vervallen. Er komt één drempelbedrag van €10.000. Dit drempelbedrag is van toepassing voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als het totaalbedrag aan verkopen in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de € 10.000 euro blijft, mag een Nederlandse webshop Nederlandse BTW in rekening blijven brengen. De voorwaarden zijn dat het transport van de zending in Nederland begint en dat er een vestiging in een EU-land is.

Boven het drempelbedrag van €10.000 brengt u het BTW-tarief in rekening van het EU-land waar de klant gevestigd is. U dient een lokale BTW-aangifte in het betreffende land te doen. U kunt ook gebruik maken van een vereenvoudigde BTW-aangifte.

2. BTW-vrijstelling invoer van goederen tot € 22 vervalt

Bij de import van goederen in de EU is nu een BTW-vrijstelling voor invoer-BTW op zendingen met een waarde tot en met € 22 van toepassing. Deze vrijstelling komt te vervallen. Hiermee creëert de EU een gelijk speelveld voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij de import van goederen in de EU invoer-BTW verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met € 150 blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

3. Platformen dragen BTW af bij actieve rol

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de BTW-afdracht over producten die via een platform aan consumenten worden verkocht. In de nieuwe BTW-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze BTW-afdracht als het platform een actieve rol speelt. Een actieve rol betekent meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Denk aan het verzorgen van bestellingen en betalingen van producten. Het platform ondersteunt bijvoorbeeld aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor BTW verschuldigd in het land waar de klant woont.

Verder geldt dat:

  • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
  • De waarde van de goederen maximaal € 150 is.
  • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de € 150 dan is het platform ook BTW verschuldigd, wanneer de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer wordt verzorgd en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer u een platform runt waarop de goederen van anderen worden aangeboden, dan moet onderzocht worden of u na invoering van de nieuwe regels met een grotere BTW-verplichting en aansprakelijkheid te maken kan krijgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Kamer van Koophandel

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën