TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten vanaf 1 maart 2021

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals TOZO, onvoldoende uitkomst bieden. Ook als u TOZO ontvangt kunt u dus in aanmerking komen. TONK is bedoeld als aanvulling.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart 2021 open en kunt u een aanvraag indienen bij uw woongemeente.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Inhoud

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoeft niet te worden terugbetaald. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van uw (woon)kosten, uw inkomen op dit moment en welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen.

Voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Kamer van Koophandel

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën