Ruimere bezwaarmogelijkheden NOW

Incidentele betalingen (zoals bonusbetalingen, overuren of verlofrechten) in de referentiemaand van een NOW-periode leiden tot een niet-representatieve loonsom en kunnen werkgevers met een (forse) subsidieverlaging confronteren, terwijl er geen afscheid is genomen van personeel. Welke bezwaarmogelijkheden zijn er?

Filteren van de loonsom

De NOW-regeling biedt alleen mogelijkheden om betalingen uit de loonsom te filteren, wanneer er sprake is van een ‘extra periode salaris’. Volgens de toelichting op de NOW is hiervan eigenlijk alleen sprake bij de uitkering van een dertiende maand. Daarom wees het UWV bezwaarschriften van werkgevers vaak af. Inmiddels heeft minister Koolmees het UWV echter geïnstrueerd om ook andere incidentele betalingen die leiden tot een niet-representatieve loonsom in beginsel uit de loonsom te filteren, voor zover die uit de loonaangifte kunnen worden afgeleid. Hierdoor zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een subsidieverlaging te voorkomen.

Wat kunnen werkgevers doen?

Elke werkgever die NOW-subsidie heeft aangevraagd moet tijdig een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen via de website van het UWV. Vervolgens zal het UWV een beslissing toesturen waarin het definitieve recht op NOW-subsidie staat. Blijkt uit de beslissing dat incidentele betalingen niet uit de loonsom van de referentiemaand zijn gefilterd en dat er daardoor sprake is van een niet-representatieve loonsom? Dan is het wellicht mogelijk om bezwaar in te dienen. Dat moet binnen 6 weken na de beslissing van het UWV.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën