VERKOOP HUIS TEGEN TE LAGE PRIJS LEVERT SCHENKING EIGEN WONING OP

In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim en ton belastingvrij mag worden geschonken, is het ook interessant om het tweede huis voor een heel lage prijs aan het kind te verkopen. Het niet berekende deel van de waarde wordt dan door de fiscus als schenking eigen woning gezien.

Omdat dit nogal eens vragen opriep heeft de staatssecretaris hierin duidelijkheid verschaft. De basis voor de vrijstelling ligt in de Successiewet. De vrijstelling is van toepassing als de schenking omvat:

  • Een huis waarin de ontvanger zelf gaat wonen,
  • Een bedrag voor het kopen van een eigen huis,
  • Een bedrag waarmee het eigen huis verbeterd of onderhouden wordt,
  • Een bedrag voor afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming,
  • Een bedrag voor aflossing van eigenwoningschuld.

Als een huis voor een lagere prijs wordt verkocht, dan dat er in het economisch verkeer voor had worden betaald, kan de fiscus oordelen dat er sprake is van een schenking. Echter, dit staat niet als basis in de Successiewet en kan daarmee op die grond niet worden gezien als een schenking voor eigen woning en ook niet aanmerking komen voor de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris bepaald dat op grond van een redelijke wetstoepassing aanschaf van een eigen woning tegen een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer, ook een beroep kan worden gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning. Aanvullend is bepaald dat het beroep op de verhoogde vrijstelling ook wordt gehonoreerd als de ontvanger op de dag van de schenking 40 jaar wordt. In de wet staat dat het geldt voor de leeftijd tussen 18 en 40 jaar. Verder is nu duidelijk geworden dat de vrijstelling ook van toepassing is bij kwijtschelding van een eigenwoningschuld en bij kwijtschelding van de koopprijs uiterlijk per datum van de juridische levering.

Wilt u meer weten over de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën