Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuwe wet met betrekking tot schuldregelingen

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat bedrijven een akkoord bereiken op een schuldregeling, zonder dat er instemming nodig is van alle schuldeisers.

Wat moet er gebeuren om een akkoord van de rechter te krijgen op de voorgestelde schuldregeling? U kunt zelf het WHOA-traject in gang zetten. Onderstaand kunt u stap voor stap lezen hoe het werkt, wat u zelf kunt doen en waar een advocaat voor nodig is. Daarbij leest u bij elke stap hoeveel dagen het ongeveer duurt.

De WHOA helpt bedrijven, die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken of gecontroleerd stoppen. Onderstaand stappenplan gaat uit van een positief eindresultaat. Dat wil zeggen: de rechter geeft akkoord aan de voorgestelde schuldregeling (homologatie).

Stappenplan WHOA:

Voorbereiding

 • U kunt pas gebruik maken van de WHOA als u geen schulden meer betaalt aan schuldeisers.
 • Bij twijfel of u de WHOA kunt gebruiken is het verstandig advies bij ons in te winnen.
 • Als u hulp nodig heeft bij het traject kunt u via een advocaat de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige kan het akkoord voorbereiden en het traject in gang zetten.
 • De voorbereiding, het aanbieden en de stemming van het akkoord mag u zelf doen.
 • Voor het verzoek om bevestiging (=homologatie) van het akkoord bij de rechtbank heeft u (of de herstructureringsdeskundige) een advocaat nodig. Het is aan te raden dat u zich vanaf het begin bij laat staan door een advocaat.
 • U (of de herstructureringsdeskundige) heeft een advocaat nodig om een afkoelingsperiode aan te vragen. Dit is een periode waarin schuldeisers geen acties mogen ondernemen. De afkoelingsperiode is ten hoogste 4 maanden met een mogelijke verlenging van nogmaals 4 maanden.
 • U mag tijdens het WHOA-traject blijven ondernemen, ook als u hulp krijgt van een herstructureringsdeskundige.

Stap 1

Leg afspraken vast in een conceptakkoord (inschatting: vanaf 2 dagen tot maximaal 8 maanden).

 • Deponeer kosteloos een verklaring bij de griffie van de rechtbank waarin u aangeeft dat u start met de voorbereiding van een akkoord.
 • Overleg met uw schuldeisers en leg de afspraken die zijn gemaakt vast in een conceptakkoord.
 • Verdeel de schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen op basis van rechten en de afspraken die u met hen wilt maken.
 • Het akkoord moet informatie bevatten over de waarde voor schuldeisers in vergelijking met de waarde die voor hen overblijft bij een faillissement. De inhoud en de inrichting van het akkoord moeten voldoen aan voorschriften.

Stap 2

Leg het conceptakkoord voor aan de schuldeisers (1 dag):

 • Zorg ervoor dat de schuldeisers en aandeelhouders uiterlijk 8 dagen voor de stemming het akkoord kunnen bestuderen.

Er zijn 2 procedures:

 1. Een besloten akkoordprocedure
  Deze vindt achter gesloten deuren plaats. Publiciteit kan tot reputatieschade en omzetverlies leiden, wat de kans op een akkoord vermindert.
 2. Een openbare akkoordprocedure
  Heeft u vestigingen, onderdelen of belangen in de EU? Dan kunt u voordeel hebben bij een openbare procedure, omdat deze wordt erkend door EU-lidstaten. Een openbare procedure moet u inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en wordt bekendgemaakt in het insolventieregister.

Stap 3

Organiseer een stemming (8 dagen):

 • Voordat u het akkoord in stemming brengt, kunt u de rechtbank vragen het akkoord te controleren). Een advocaat moet hiervoor een verzoek indienen, dat kunt u niet zelf.
 • U bepaalt zelf op welke manier uw schuldeisers en aandeelhouders stemmen. Dat kan fysiek, schriftelijk of met elektronische communicatiemiddelen.
 • De schuldeisers stemmen per klasse.
 • Ze kunnen alleen met ‘Ja, akkoord’ of ‘Nee, niet akkoord’ stemmen.

Stap 4

Deel het verslag van stemming (7 dagen):

 • Stel binnen 7 dagen na de stemming een verslag op waarin u de uitkomst van de stemming wordt vermeld. Deel dit verslag direct met uw schuldeisers en aandeelhouders.
 • In het verslag moet onder andere staan wie gestemd hebben, welk geldbedrag de schuldeisers tegoed hebben en wat de stemuitslag is.

Stap 5

De advocaat dient het homologatieverzoek in bij de rechtbank (1 dag, zo snel mogelijk):

 • Een advocaat dient het homologatieverzoek zo snel mogelijk in bij de rechtbank. U betaalt hiervoor griffiegeld.
 • U dient ook het verslag in bij de griffie. Dit mag u zelf doen, zonder advocaat.
 • De rechtbank behandelt uw verzoek binnen 8 tot 14 dagen, nadat het ingediend is.
 • Homologatie door de rechter is pas mogelijk als uit de stemming blijkt dat twee derde van tenminste 1 klasse met het akkoord instemt. Hierbij worden niet de hoofden geteld, maar de hoogte van het bedrag in de klasse.

Stap 6

Bezwaarperiode (8 tot 14 dagen):

 • Alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek indienen bij de rechtbank.

Stap 7

Uitspraak van de rechter: homologatie akkoord (de rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een beslissing over uw akkoord):

 • Schuldeisers, die geen stem hebben uitgebracht of niet hebben ingestemd, zijn toch aan het akkoord gebonden.
 • U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.
 • Iedereen moet zich aan het gehomologeerde akkoord houden.
 • U mag met het vonnis van homologatie uw schuldeisers houden aan de uitspraak van de rechter.
 • Komt u de afspraken uit het akkoord niet na? Dan moet u de schade die uw schuldeisers lijden vergoeden, tenzij dit u niet verweten kan worden.

Let op! Als een schuldeiser voor 2 januari 2021 uw faillissement heeft aangevraagd, laat de rechtbank dan direct weten dat u:

 • betalingsachterstand het gevolg is van de uitbraak van het COVID-19 virus;
 • bezig bent met de voorbereiding van een akkoord;
 • gebruik wilt maken van de WHOA en
 • het akkoord in januari aan de rechter voor wilt leggen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Kamer van Koophandel

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën