logo

Jaarlijkse archieven: 2021

BLAC accountants en adviseurs wenst u een goed 2022 toe! Laten we er samen een mooi jaar van maken.
Lees meer
Namens Marlon, Angela en Bart wensen wij u prettige kerstdagen en vooral een gezond nieuwjaar!
Lees meer
Heeft u geld geleend van uw BV? Houd er dan rekening mee dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen u en uw BV. In deze overeenkomst zijn een aflossingsschema en een reëel rentepercentage opgenomen. De overeenkomst moet zakelijk zijn, 
Lees meer
De jubelton is een regeling, die het mogelijk maakt om éénmalig een bedrag van maximaal € 105.302 belastingvrij te schenken. Ook in 2022 wordt deze regeling voortgezet. Het nieuwe kabinet is van plan om onder andere de jubelton af te 
Lees meer
U mag de boekwinst die u heeft behaald met de verkoop, verlies of beschadiging van uw bedrijfsmiddel opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De boekwinst op 
Lees meer
Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast, dan kan het zijn dat u een deel van 
Lees meer
U kunt als ondernemer uw winst verlagen in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting door het vormen van fiscale reserves zoals de egalisatiereserve. U mag een egalisatiereserve vormen voor kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening in 2021, die pas in de 
Lees meer
Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%. Let op: Draait u juist verlies met 
Lees meer
Helpt uw partner mee in de onderneming? Er zijn fiscale mogelijkheden voor de beloning van uw meewerkende partner. U betaalt uw partner minder dan € 5.000. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de meewerkaftrek indien u aan het urencriterium 
Lees meer
Indien u milieuvriendelijk wilt investeren, is het fiscaal voordeliger om een voorgenomen investering waarvoor u de milieu-investeringsaftrek kunt aanvragen, uit te stellen tot 2022. Vanaf 2022 gelden namelijk voor de milieu-investeringsaftrek hogere percentages. De percentages 13,5%, 27% en 36% worden 
Lees meer