logo

Nieuws

Hoe dienen reiskosten voor de omzetbelasting te worden doorbelast aan een opdrachtgever, indien deze kosten naast de vergoeding voor de werkzaamheden apart op de verkoopfactuur worden opgenomen? Stel een ondernemer verricht deels belaste – en deels vrijgestelde prestaties voor de 
Lees meer
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder de belangrijkste: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet 
Lees meer
Voor beginnende ondernemers gelden verschillende fiscale faciliteiten. Zo gelden binnen de ondernemersaftrek diverse versoepelingen van de voorwaarden voor starters. Daarnaast komen startende ondernemers onder voorwaarden in aanmerking voor een verhoging van een of meer onderdelen van de ondernemersaftrek.   Versoepeld 
Lees meer
In de praktijk blijkt dat mensen meer dan één woning hebben. Het andere huis wordt dan bijvoorbeeld verhuurd, zodat er toch inkomsten uit worden behaald. Met de schenkingsregeling eigen woning, waarmee eenmalig aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ruim 
Lees meer
Bent u een BTW-ondernemer en komt u in aanmerking voor, of wilt u volgend jaar gebruik maken van de kleine ondernemersregeling dan is dit nieuwsartikel belangrijk voor u om te lezen!
Lees meer
Bent u ondernemer, heeft u een "stekkerauto" en wilt u thuis zonnepanelen? Lees dan onderstaand artikel om maximaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden!
Lees meer
Bedrijfsbezoeken bij 104 bedrijven leverden in 12 gevallen een vermoeden van kwaadwillendheid op. Bij meer dan de helft van de onderzochte bedrijven is er sprake van onjuist handelen. Source: Meer dan de helft onderzochte bedrijven past regels niet goed toe 
Lees meer
  De wet waarin de compensatieregeling is opgenomen is al aangenomen en gepubliceerd. Ook de beoogde datum van inwerkingtreding is bekend, maar het is nu eindelijk definitief: vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen bij UWV worden ingediend voor de betaalde 
Lees meer
Als een bv te weinig belasting heeft afgedragen en dit niet is te wijten aan grove schuld of opzet én er tijdig een melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de Belastingdienst de bestuurders van de bv in principe niet aansprakelijk 
Lees meer
Staat uw klant als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet hij hiervoor een vergoeding bedingen bij zijn bv. De bank kan hem immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te 
Lees meer