logo

Nieuws

U kunt uw winst verlagen door een deel van uw winst uit onderneming toe te voegen aan uw oudedagsreserve. Dit is wel onder de voorwaarde dat u voldoet aan het urencriterium. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 
Lees meer
Bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel dat minimaal € 450 exclusief BTW heeft gekost, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u in 2021 een 
Lees meer
De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De MKB-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst. U moet de winst 
Lees meer
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst 
Lees meer
Indien u een BV heeft is het raadzaam een inschatting van uw winst te maken over 2021. Indien de winst hoger uit zal vallen dan € 245.000, kan het voordelig zijn om opbrengsten zo veel mogelijk uit te stellen. Zo 
Lees meer
Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente in de inkomstenbelasting jaarlijks daalt, doet u er verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 43%. Let op: Als u rente vooruitbetaalt, kunt 
Lees meer
U kunt uw zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen tegen een tarief van maximaal 43%. Uw kosten moeten wel boven de drempel uitkomen. Ga na of u nog voor het einde van het jaar zorgkosten moet maken, zodat 
Lees meer
In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor het privégebruik van goederen en diensten, die tot uw onderneming behoren een gedeelte van de BTW terug, 
Lees meer
De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn in 2021 éénmalig verhoogd met € 1.000 in verband met de coronacrisis. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling € 6.604. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. U kunt voor het 
Lees meer
Denk na of een fiscale eenheid voor u nog wel fiscaal aantrekkelijk is. Winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 245.000 winst maakt, moet u er rekening mee houden 
Lees meer